top of page

Dit is zo leuk

Ik weet dat ik het werken in de broedpreventie, met mijn honden samen, leuk vind.

En ik weet ook, dat zie ik aan de honden, dat zij het een prachtige opdracht vinden.

Die 2 zijn goed in het werk waar we voor ingezet worden.

Broedvrij houden van bepaalde objecten en percelen.


Daarnaast is Labrador Duggan een specialist geworden in het verstoren van grauwe ganzen op de voetbalvelden van een sportterrein.

Verstoren, zodat ze minder op de velden komen eten en rusten en tegelijkertijd de velden gebruiken als toilet.

Het doel is om minder ganzenpoep op die velden te krijgen zodat spelers zonder poep aan hun kleding en schoenen de kleedkamers weer in kunnen na de training of wedstrijd.

Labrador Duggan op voetbalvelden Vlissingen
Duggan in de dug-out op de voetbalvelden

Dakota is specialist om objecten vrij te houden van meeuwen. Vrij te houden, zodat meeuwen daar niet gaan nestelen en broeden. Vervolgens territoriaal worden wat gepaard gaat met agressieve uitvallen en aanvallen naar de mensen, monteurs, die onderhoud voorzien aan en op die objecten.

Daarnaast gaan beide honden, ook tegelijkertijd, mee naar grote open bouwpercelen.

Waar al bouw gaande is of waar binnenkort gestart gaat worden.

Ook hier zijn het veelal de meeuwen, maar ook de Scholekster, die wij dan op afstand dienen te houden van die locaties.


Wat mooi is aan deze opdrachten en het bedrijf waar ik voor werk is dat er voorzien is in alternatieven voor die vogels.

Grenzend aan die percelen kunnen ze wel ongestoord nestelen en broeden.

En dat gebeurt dan ook volop.


Zo loop ik met Dakota naar de rand van het vrij te houden perceel en een stuk verderop, buiten dat perceel, zijn dan nesten aanwezig.

Wij zorgen er dus voor dat op de plekken waar wij lopen zoveel verstoring is, al voordat er gebroed gaat worden, dat het niet interessant is voor de vogel om daar te gaan nestelen.

Het dier heeft dan nog voldoende tijd om een alternatief te vinden.


Zowel Dakota als Duggan werken los van de lijn.

Op die manier kunnen ze optimaal bewegen, rennen, ruimte pakken en zijn ze op natuurlijke wijze de grote storende factor voor de vogels.

De honden mogen op geen enkele manier schade aanbrengen aan de vogels die we wel zouden ontmoeten op een object of locatie.


Dat wij het leuk vinden is om dit werk te doen is te zien op deze foto's.

Een droom die uit is gekomen; werken met mijn honden samen !

Comments


bottom of page