Etenstijd

Wanneer het volgens Dakota etenstijd is, veelal een uur voordat de bak gevuld wordt, dan maakt ze dat duidelijk door allerlei geluiden te maken.

En die geluiden gaan gepaard met allerlei uitdrukkingen.