top of page

Geloof jij het?

 • Lezen over het opvoeden en trainen van jachthonden.

 • Video's en online programma's bestuderen.

 • Workshops bijwonen waar trainers en instructeurs hun kennis delen.

 • Les volgen bij een jachthondenschool.

 • Praten met eigenaren en instructeurs die bekend zijn met jachthonden.

Gangbare kanalen en manieren om aan informatie te komen en om aan deel te nemen samen met je jachthond.

Zo heb ik dat ook ondernomen om kennis te vergaren en te leren.


Ik heb vooral gekeken, geobserveerd.

En ik heb daardoor geleerd om selectief te zijn. Ik heb dat geleerd door te ervaren wat niet werkt voor mij. Dat is belangrijk om te ontdekken, maakt richting bepalen een stuk eenvoudiger.

 • Wat past wel of niet bij mij en bij mijn hond?

 • Waar voel ik me goed bij en hoe zou dat zijn voor mijn hond?

 • De Labrador Retriever aan mijn zijde is de andere Retriever niet.

 • En ik kwam tot de ontdekking dat ik veel gevoel had voor zowel de Labrador Retriever als de Duitse staande Korthaar, doordat ik had gekeken.

De 4e en 5e Labradors in mijn leven en de 1e Duitse Staande Korthaar
Een instructeur van een jachthondenschool gaf mij te kennen dat het vrijwel onmogelijk is dat iemand die met Labrador Retrievers traint daarnaast een Duitse Staande Korthaar kan trainen. Dat kan niet samengaan, want die honden hebben een andere training nodig en die kennis en kunde kunnen niet in 1 persoon samengaan.

Die uitspraak maakte een indruk op mij die verwarring en ook nieuwsgierigheid zaaide.

Hoe was het dan mogelijk dat deze honden en eigenaren wel precies dezelfde training doorliepen bij hem tijdens de lessen?

De opbouw en de manier waarop het aangeleerd werd was één en hetzelfde.

Daar kwam geen antwoord op van deze trainer.


Om het juist en eerlijk te duiden; geen antwoord voor mij waar ik mee verder kon.

Hij vertelde dat de Duitse Staande Korthaar kort aangepakt moet worden, wegens de zelfstandigheid en de ruimte die de hond op eigen initiatief zal nemen. Dit mag je niet laten gebeuren, de hond zal geen respect voor je hebben en je kunt de training wel gedag zeggen. Vandaar dat de Korthaar, net als de Retrievers, van jongs af aan alleen maar basis en op korte afstand getraind zouden moeten worden. Je moet direct in kunnen grijpen en corrigeren wanneer het niet goed gaat. Ruimte krijgen moet de hond verdienen.


Deze trainer is voor mij waardevol gebleken. Hij heeft me immers aan het denken gezet.

Hij heeft me laten inzien dat ik het anders zie, wil en kan.

Ik ging nu volledig geloven in mijn kennis en kunde en vooral ook geloven in mijn kijk en visie op de jachthond.

Want wat ik enorm had gemist in die uitleg was het gedeelte waarom ik van plan was om met zowel Labrador als Korthaar aan de slag te gaan. En waarom ik dat wil en kan.


Want ik weet wie ik ben en ik weet ook wie ik als trainer voor mijn honden ben.

En dat vat ik samen in 5 punten.

 1. Maak het besluit; ik ga ontspannen en open mijn hond trainen. En dan kom je in actie. Sta stil bij jouw vol potentieel.

 2. Geloof in jezelf; heb vertrouwen in jouw capaciteiten om doelen te stellen en te bereiken. Geef jezelf de kans om de ene voet voor de andere te zetten. Hoofd omhoog en beweeg voorwaarts.

 3. Geloof in jouw gestelde doelen. Laat andere mensen je niet stoppen in je korte en lange termijn doelen en wensen.

 4. Geloof in jouw manier. Vertrouw op je gevoel en inzicht. En laat je gezonde verstand voorop staan in jouw keuzes.

 5. Geloof in het belang van eerlijke observaties van jouw zelf, ook al geeft je dat een ongemakkelijk gevoel. De hond vertelt je ALLES wat je moet weten. Dus wanneer je tegen obstakels oploopt in de training en begeleiding van je hond; begin met kijken in de spiegel!

Wanneer jij dit nu leest; wie weet kun je hier wat mee in de vorming van

jouw visie, handelen en de omgang met je jachthond.

En ik wens jou veel plezier met die ontwikkeling.

Met een glimlach, kijk naar je mooie hond en lach.


bottom of page