top of page

Wat doet het met jou?

Dit jaar, 2020, is bijzonder.

Door de onzekerheden en de veranderingen heen brengt het mij rust.

Andere rust dan ik tot nu toe gewend was.

Rust die ik bewuster opzoek, rust die ik nodig heb.


Die rust heb ik nodig om te reflecteren, om te overzien wat er gaande is en hoe ik me wil verhouden ten opzichte van anderen, nieuwsberichten en meningen.

Hoe wil ik omgaan met deze situatie op zo'n manier dat ik me goed voel, ook al weet ik niet wat de juiste wijze is.

Om het vol te houden, om het zuiver te houden, wil ik me goed voelen en wil ik rust ervaren.

Dat is een actief proces, dat is het maken van keuzes om daar te zijn waar ik wil zijn.

Rust is voor mij ritme en regelmaat.

Dat ik door kan werken is een belangrijk onderdeel van het ritme. De contacten met de cursisten en wandelaars gaan door.

Alle activiteiten waren en zijn individueel van aard en dat is in dit jaar extra van waarde gebleken.


Rust is voor mij het wandelen en werken met mijn honden.

Dan ben ik actief bezig, buiten, contact met de honden.


Rust is voor mij een heldere dagindeling zodat mijn partner en ik weten wie wat wanneer doet.

Hij werkt dit jaar vanuit huis, dat is anders dan we gewend waren.

Om ons niet te irriteren aan elkaar of elkaars activiteiten is het wijs te weten welke keuzes er worden gemaakt, zodat je zelf een keuze kan maken waar je je lekker bij voelt.


Rust is voor mij thuis zijn, rommelen, lezen, hondenharen opvegen, filmpjes monteren, wasje draaien, naar de honden kijken, muziek luisteren en gekke dansjes doen in de woonkamer.


En rust is voor mij niets doen.

Ik zit en ik doe (ogenschijnlijk) niets.

Ik zit en ik doe mijn ogen even dicht.

Ik ben vroeg wakker, stap met de honden de tuin in en daar is de maan, ik sta stil en kijk.

Ik sta en ik kijk door het raam naar buiten.

Ik wandel op een bospad en ik sta stil en ik kijk.

Ik heb een bak koffie in mijn hand, op het buitenterras, ik sta stil en ik drink mijn koffie op.


En ik adem, ik haal adem.


In die momenten van (n)iets doen zit veel kracht, krachtige rust.

Rust die raakt, het raakt alle cellen in mijn brein en lijf.

Dat is waar de rust tot door moet kunnen dringen, dat is waar de rust haar werk doet.


En die rust zet aan tot actie met de juiste intenties voor mij.

Actie in denken, actie in doen.

Ik krijg er energie van, ik kan doseren en ik kan leren.


Om te leren omgaan met de tijd van nu heb ik rust nodig.

Ik pak de rustmomenten, ik heb het ritme te pakken.


De tijd van nu is een tijd die belangrijk is voor ons allemaal.

Het is een tijd die vraagt om keuzes te maken, die vraagt om bewustwording.

Een tijd die vraagt om visie en zuivere intenties.

De snelheid van de huidige maatschappij maakt ons bewuster van het feit dat we rust en overzicht nodig hebben.

Rust in denken en handelen, vriendelijke rust die duidelijkheid kan geven omdat we in rust kunnen luisteren.

Luisteren naar onszelf, naar elkaar, naar onze dieren en naar onze aarde.

En vanuit die vriendelijke rust kunnen we liefdevol tot actie overgaan.


Ik luister, in rust, naar mezelf.

Ik doe een gek dansje in de woonkamer en ik luister.

Ik zie mijn hond een waanzinnige actie ondernemen en ik luister.

Ik richt mijn camera op een item wat ik wil fotograferen, ik draai de camera weg, ik kijk zonder tussenkomst van de lens en ik luister.


En in dat luisteren, ervaren en voelen, zitten boodschappen voor mij.

Boodschappentassen vol dromen, plannen, ideeën, visies, ervaringen, leermomenten, creaties, hersenspinsels en de waarheid.

De waarheid over waar ik wil zijn, wie ik wil zijn, hoe ik wil zijn, wat ik wil zijn, dat ik wil zijn en dat ik ben.

Ik ben er nu en nu maak ik keuzes, bewust en vanuit rust.


Wat doet deze tijd met jou?

bottom of page