top of page

Contactgegevens.

Naar buiten met Annelies

Nieuwe Vlissingseweg 165

4387 AD te Vlissingen

 

Annelies Ruiter, eigenaar van Naar buiten met Annelies

Tel: 06-28160353

Mail: koffie@naarbuitenmetannelies.nl

KvK nr: 50633899

BTW-ID: NL001705128B97

 

Naar buiten met Annelies, gevestigd in Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Naar buiten met Annelies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Naar buiten met Annelies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Naar buiten met Annelies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Naar buiten met Annelies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de opgeslagen persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Naar buiten met Annelies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Naar buiten met Annelies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beeldmateriaal.

Naar buiten met Annelies vraagt toestemming aan de deelnemer om beeldmateriaal tijdens een individuele les te maken. Dit beeldmateriaal wordt via WeTransfer verzonden naar het emailadres van de betreffende deelnemer en verwijderd van de drager van Naar buiten met Annelies.

Beelden worden niet opgeslagen.

De deelnemer is verantwoordelijk voor verspreiding van het beeldmateriaal na verzending door Naar buiten met Annelies.

Naar buiten met Annelies vraagt toestemming aan de deelnemers van buitenweken en buitenweekenden om beeldmateriaal te maken. Bij toestemming van de deelnemer gaat deze persoon ermee akkoord dat hij/zij in beeld kan zijn op beeldmateriaal wat naar andere deelnemers verzonden wordt.

De individuele deelnemer is verantwoordelijk voor verspreiding van het beeldmateriaal na verzending door Naar buiten met Annelies.

Naar buiten met Annelies draagt er zorg voor gepast beeldmateriaal verzonden wordt via WeTransfer.

Iedere deelnemer kan aangeven dat er geen beeldmateriaal gemaakt mag worden waar hij/zij op te zien en/of te horen is.

Dit kan de betreffende persoon doorgeven door een mail te sturen naar koffie@naarbuitenmetannelies.nl toevoegen

Wanneer NbmA foto's geschikt acht voor commerciële doeleinden zal NbmA toestemming vragen aan de persoon of eigenaar van de hond om deze beelden te gebruiken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Naar buiten met Annelies gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Naar buiten met Annelies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Nieuw Mailadres toevoegen 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Naar buiten met Annelies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Naar buiten met Annelies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina.

02-01-2021​

bottom of page